Thursday, June 9, 2016

Burri që është burrë,

Burri që është burrë,
femrës nuk i gjuan kurrë .
Femra respektohet,
femra nuk lëndohet.
Një femër është mama,
ai që godet një femër
është budalla.
Sa like bëhen për femrat ?

0 comments:

Post a Comment