Sunday, May 26, 2013

LUTJA EUHARISTIKE


LUTJA EUHARISTIKE
Përnjëmend është punë e denjë, o Zot, që të lavdërojmë Ty! Ti i vetmi je i shenjtë, ti i vemi je i mirë, vetë mirësia, dashuria dhe butësia. Askush nuk mund ta matë mirësinë tënde. Çdo ditë e re është përvoja e re e dashurisë dhe e mirësisë, e cila buron nga zemra jote.
Posaçërisht, o Zot, dëshiroj që të falënderoj për Jezusin, Birin tënd. Ai na është dhuruar si Shëlbues. Ai e ka mundur gjarprin e vjetër, djallin, Ai do të vijë përsëri që të na çojë tek Ti, o Atë i gjithëpushtetshëm .
.Po të falënderoj !

0 comments:

Post a Comment